Z oddajo pirstopne izjave potrjujem:

  • da bom redno poravnaval/a letno članarino
  • da lahko UTŽO Žalec v skladu z Zakonom o varstvu  osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.94/2007, UPB1 in Pravilnikom od varstvu osebnih podatkov z oddano izjavo, zbira in obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov) za namene delovanja študijskih skupin in obveščanje o dejavnostih UTŽO Žalec
  • da lahko UTŽO Žalec zbira in obdeluje moje osebne podatke o spolu, starosti, izobrazbi in poklicu za namene statistične obdelave
  • da lahko animator študijske skupine uporablja moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov) za namene delovanja študijske skupine in obveščanje o dejavnostih UTŽO ter za izobraževalne namene delovanja študijske skupine
  • da se avdio in vizualni posnetki na katerih se pojavljam, lahko uporabijo za javne predstavitve UTŽO Žalec in njegovih dejavnostih
  • da bom spoštoval statut in pravilnike UTŽO (objava na spletni strani UTŽO)
  Skip to content