Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje, namenjeno organiziranju različnih oblik izobraževanja, kulturnih, športnih in zdravstveno-socialnih aktivnosti ter družabnih prireditev in strokovnih ekskurzij za ljudi v tretjem življenjskem obdobju.

Društvo UTŽO Žalec je bilo ustanovljeno leta 1999 in ima status posebnega izobraževanja. Kljub temu da je namenjeno predvsem slušateljem v tretjem življenjske obdobju, združuje ljudi vseh generacij. Poleg izobraževanja nudi članom duševno in socialno oporo in jih na tak način vključuje v družbeno dogajanje. Nastajajo skupine, v katerih slušatelji dobivajo nova znanja in začutijo pripadnost, potem ko niso več v delovnem okolju.

Zaradi pridobljenega znanja in življenjskih izkušenj v tretjem življenjskem obdobju družba ljudem priznava MODROST. Po besedah mnogih mislecev in učenjakov se človek nikoli ne sme zadovoljiti s svojim znanjem, kajti »znanje je moč in suverenost človeka«.

Z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim delovanjem si prizadevamo za tesnejše povezovanje generacij in za višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi. Zavedamo se tudi pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja. Vpeti smo v mrežo Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, kjer sodelujemo v skupnih projektih. Vpeti smo tudi v dogajanja v lokalni in širši družbeni skupnosti, kar pomeni, da sledimo potrebam sodobne družbe in dogajanjem v njej. UTŽO Žalec je mnogim dala priložnost, da je tretje življenjsko obdobje postalo njihovo najlepše.

»Veselimo se, da lahko še posegamo v zakladnico znanja na naši univerzi. Tega privilegija se močno zavedamo. Da bi nam še dolgo bilo tako lepo.« (V. Žužej)

Skip to content