Mentor: g. Oskar SOVINC
Animatorka: ga. Lidija TAMŠE
Čas: ponedeljek od 16.00 do 19.00
Kraj: Občina Žalec, Hmeljarska 3, Žalec

Krožek je med najstarejšimi na UTŽO in združuje člane, ki v sebi čutijo posebno željo in talent po likovnem izražanju. Pod strokovnim vodstvom odličnih mentorjev prepoznavajo svoja notranja čutenja in opažanja sveta okoli sebe in se jih naučijo izraziti z različnimi likovnimi tehnikami.  Vsako leto predstavijo svoja dela na skupinski likovni razstavi, nekateri med njimi so imeli že svoje samostojne razstave.